vusalnazimoglu:

Had a nice day

(Source: elleamani)

agameofwolves:

By Jim and Jamie Dutcher

eclaf666:

çox əzablıdı
xəzinə olub, xarabalıqlarda unudulmaq.
elm olub alim tapmamaq.
fəryad olub, eşidilməmək.
nur olub, işıqlandırmamaq.
alov olub, isitməmək.
cismsiz ruh omaq.
çeşmə olub, teşnə tapmamaq.
söz olub bir kəs tapmamaq.
oxucusuz əsər olmaq.
əl olub, nəvaziş etməyən bir əl olmaq.
nə deyim? tanrı olmaq və insansız qalmaq.

(Source: panikinka)

"Слово любимого человека лечит лучше, чем все врачи
мира.. И убивает быстрее всех палачей.."
— (via tajaddin)
fer1972:

Photomanipulations by Erin Graboski
fer1972:

Photomanipulations by Erin Graboski
fer1972:

Photomanipulations by Erin Graboski
fer1972:

Photomanipulations by Erin Graboski
fer1972:

Photomanipulations by Erin Graboski

fer1972:

Photomanipulations by Erin Graboski

  1. Camera: Canon EOS 6D
  2. Aperture: f/5.6
  3. Exposure: 1/250th
  4. Focal Length: 105mm