live4FUN

Jun 06

vusalnazimoglu:

Had a nice day

vusalnazimoglu:

Had a nice day

Jun 05

[video]

agameofwolves:

By Jim and Jamie Dutcher

agameofwolves:

By Jim and Jamie Dutcher

Jun 02

***

eclaf666:

çox əzablıdı
xəzinə olub, xarabalıqlarda unudulmaq.
elm olub alim tapmamaq.
fəryad olub, eşidilməmək.
nur olub, işıqlandırmamaq.
alov olub, isitməmək.
cismsiz ruh omaq.
çeşmə olub, teşnə tapmamaq.
söz olub bir kəs tapmamaq.
oxucusuz əsər olmaq.
əl olub, nəvaziş etməyən bir əl olmaq.
nə deyim? tanrı olmaq və insansız qalmaq.

May 31

(Source: panikinka, via thehouseofhippies)

“Слово любимого человека лечит лучше, чем все врачи
мира.. И убивает быстрее всех палачей..” — (via tajaddin)

(via tajaddin)

May 27

(via guy)

[video]

(via youareyoungenjoylifebabe)

kha-ayal:

XL

kha-ayal:

XL